Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα!

Της Βάντας Λαλιώτου, Βιολόγου, υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με την «Κοινωνία Δημοτών»

Ενώ το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο αστικό περιβάλλον όπου συγκεντρώνεται το 80% του πληθυσμού της χώρας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, η αδιαφορία της διοίκησης (κεντρικής και τοπικής), θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος μεταθέτοντας το κόστος στις επόμενες γενιές.

Η ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ένα θέμα που είναι απόλυτης προτεραιότητας για την τοπική ατζέντα είναι μεγάλη. Οι τοπικοί άρχοντες στην πλειοψηφία τους αρκούνται σε κινήσεις «ανακύκλωσης» που αποτελούν απλά μερεμέτια σε ένα ανύπαρκτο στην ουσία ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Η τοποθέτηση κάποιων μπλε κάδων σε κάποια σημεία, τα οποία συχνά-πυκνά αδειάζονται από κοινά απορριμματοφόρα δεν συνιστά πρόγραμμα ανακύκλωσης!

Μιά βιώσιμη πολιτική για τα απόβλητα προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που σημαίνει πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων κατά 80% μέχρι το 2020, με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και εργαλείων επίτευξης συγκεκριμένων ενδιάμεσων στόχων και με την υιοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την μείωση των απορριμμάτων.

Μία τέτοια πολιτική, αν και ελάχιστα ελκυστική σε οργανωμένα συμφέροντα, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση:  με την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων που θα πρέπει να μεταφερθούν για ταφή

  • με την ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης, την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών
  • με τη στήριξη της τοπικής οικονομίας (εταιρείες που θα προωθούν την επαναχρησιμοποίηση, δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης κτλ.)
  • με τη μακροχρόνια προστασία του περιβάλλοντος που είναι περιουσία όλων μας

Προσοχή: η ανακύκλωση δεν υπάρχει για να μειώσουμε τις καταναλωτικές μας ενοχές και δεν είναι ΟΚ να ρίχνουμε ο,τιδήποτε στο περιβάλλον όσο ανακυκλώνουμε το κουτί στο οποίο ήρθε….

Advertisements
This entry was posted in ΑΡΘΡΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 and tagged . Bookmark the permalink.