Σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές που διεξήχθησαν για τα συλλογικά όργανα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

5 Ιανουαρίου 2011

Την Κυριακή 2/1/2011 διεξήχθησαν στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού οι εκλογές που προβλέπονται από τον Νόμο «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010) για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα με το νόμο η θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου καταλαμβάνεται από εκπρόσωπο της πλειοψηφίας (Νέα Πορεία-Ξύδης), του αντιπροέδρου από εκπρόσωπο της μείζονος αντιπολίτευσης (Ενεργοί Δημότες-Νικολάου) και της γραμματείας από εκπρόσωπο εκλεγόμενο από τις παρατάξεις της υπόλοιπης ( ελάσσονος ) αντιπολίτευσης.

Στις δύο προαναφερόμενες επιτροπές, που στο Δήμο μας αποτελούνται από 9 μέλη η κάθε μια, η πλειοψηφία έχει τα έξι (6) και η αντιπολίτευση (συνολικά) τα υπόλοιπα τρία (3) σε κάθε μία επιτροπή. Έτσι στην πράξη ο νόμος υποχρεώνει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε διαβούλευση ώστε να προτείνουν και να ψηφίσουν, εάν καταστεί δυνατόν, κοινούς υποψήφιους για τις θέσεις που ορίζει ο νόμος, εν προκειμένω 3 τακτικές και 2 αναπληρωματικές θέσεις σε κάθε επιτροπή.

Ύστερα από πρόσκληση της Συμπολιτείας για κοινή διαβούλευση των τεσσάρων παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία συμμετείχε η Κοινωνία Δημοτών και το Δίκτυο Πολιτών. Η Λαϊκή Συσπείρωση αρνήθηκε να προσέλθει υποστηρίζοντας ότι το μόνο κοινό με τις υπόλοιπες παρατάξεις είναι το ότι βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αναλαμβάνοντας έτσι την πολιτική ευθύνη της απομόνωσής της.

Στις συναντήσεις συζητήθηκε η δυνατότητα για κοινή στάση των τριών πλέον παρατάξεων έναντι των υποψηφιοτήτων της μείζονος αντιπολίτευσης του κ. Νικολάου.
Διατυπώθηκαν τρεις απόψεις:
• Η άποψη του αποκλεισμού όλων των υποψηφίων της παράταξης Ενεργοί Δημότες-Νικολάου λόγω της κακοδιαχείρισης στα οικονομικά του Δήμου, πρόταση που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.
•  Η άποψη του μη αποκλεισμού τους που διατύπωσε το Δίκτυο Πολιτών.
• Και η ενδιάμεση πρόταση της παράταξης μας για μη ψήφιση των εκπροσώπων του κ. Νικολάου μόνο στην Οικονομική Επιτροπή ως συμβολική ενέργεια κατάδειξης της διαφωνίας μας με την οικονομική διαχείριση του Δήμου από την διοίκηση Νικολάου και την ψήφιση του κ. Ζήκα του Δικτύου στη θέση αυτή. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείναμε να ψηφισθεί ο εκπρόσωπος του κ. Νικολάου, ώστε να μην προβούμε σε αντιδημοκρατικό γενικό αποκλεισμό εκλεγμένης δημοτικής παράταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Ζήκας απέρριψε την πρόταση της Κοινωνίας Δημοτών και δήλωσε οτι το σημαντικό γι΄αυτόν ήταν στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου να ζητήσει από την πλειοψηφούσα παράταξη του κ. Ξύδη να παραχωρήσει (η πλειοψηφία στη μειοψηφία) από μία θέση στην κάθε επιτροπή. Στις ερωτήσεις ποιά θα ήταν η συνέχεια στην βέβαιη άρνηση του Δημάρχου (λόγω μη νομιμότητας της πρότασης) ο κ. Ζήκας δεν είχε εναλλακτική πρόταση καθιστώντας αδιέξοδη την περαιτέρω διαβούλευση.

Τελικά καθώς δεν επήλθε συμφωνία για κοινή στάση και των τριών παρατάξεων στο ζήτημα των ψηφοφοριών η κάθε παράταξη ψήφισε ανεξάρτητα.

Κατόπιν ακολούθησαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο μυστικές ψηφοφορίες από τις οποίες διαμορφώθηκε η ακόλουθη σύνθεση των οργάνων

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος: Ηλίας Αποστολόπουλος (Νέα Πορεία)
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Ενεργοί Δημότες)
Γενική Γραμματέας: Μαρία Δημητριάδη (Συμπολιτεία)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσοχαλής (Νέα Πορεία)
Μέλη:
• Νίκος Κουκής, Αννα Τσικρικώνη, Βασιλική Ρετσινιά, Νίκος Πατεργιαννάκης, Αικατερίνη Φασούλη (Νέα Πορεία)
• Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (Συμπολιτεία)
• Δημήτρης Πλειώνης (Κοινωνία Δημοτών)
• Κωνσταντίνος Τίγκας (Ενεργοί Δημότες)
Αναπληρωματικά μέλη ( από την αντιπολίτευση):
• Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Ενεργοί Δημότες)
• Μαρία Δημητριάδη (Συμπολιτεία).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος: Δημήτρης Τούτουζας (Νέα Πορεία)
Μέλη:
• Ειρήνη Βεντουζά, Μαρία Κτιστάκη, Κων/νος Τσοχαλής, Βασιλική Μπουφούνου, Δημήτρης Λαούπης (Νέα Πορεία)
• Γεωργία Μπρέμπου (Συμπολιτεία)
• Χριστίνα Πολυκαλά (Κοινωνία Δημοτών)
• Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη (Ενεργοί Δημότες)
Αναπληρωματικά μέλη (από την αντιπολίτευση):
• Περικλής Ζήκας (Δίκτυο Πολιτών)
• Μαρία Δημητριάδη (Συμπολιτεία).

Για την Κοινωνία Δημοτών:

Χριστίνα Πολυκαλά Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Πλειώνης Δημοτικός Σύμβουλος

Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Επ Οικονομικών, Επ Ποιότητας Ζωής and tagged . Bookmark the permalink.