Σχέδιο Ψηφίσματος προς το ΔΣ Παπάγου-Χολαργού: Ο κοινωνικός χαρακτήρας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σχέδιο Ψηφίσματος της «ΚΔ» προς το ΔΣ Παπάγου-Χολαργού

                                                                                                                  14 Φεβρουαρίου 2011

Οι προωθούμενες από την Κυβέρνηση αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς επιχειρούν την μείωση του κόστους των αντίστοιχων οργανισμών ακολουθώντας την πιο εύκολη οδό, δηλαδή  ρίχνουν όλο το βάρος στους πολίτες-χρήστες των Μέσων. Θεωρούμε εντελώς άδικο τα μέτρα αυτά δεδομένου ότι σε τέτοια συγκυρία οικονομικής κρίσης, αύξησης των τιμών των αγαθών, μείωσης των μισθών και υψηλής ανεργίας, η αύξηση των εισιτηρίων της τάξης των 40% δεν μπορεί να αποτελεί δίκαιη λύση σε όφελος των πολιτών – χρηστών των ΜΜΜ.

 Οι επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – σε παγκόσμιο επίπεδο – είναι παθητικές, διότι αφ’ ενός έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, αφ’ ετέρου το κόστος των υποδομών δεν μπορεί να καλυφθεί από τα κόμιστρα. Ακόμη και τα ιδιωτικά ΚΤΕΛ στη χώρα μας, με πολύ ακριβότερο εισιτήριο, χρειάστηκαν κρατικές επιδοτήσεις για την ανανέωση των οχημάτων. Στόχος λοιπόν δεν μπορεί να είναι η κερδοφορία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά η ελαχιστοποίηση των ζημιών. Οι τρέχουσες ζημιές των ΜΜΜ έχουν προκληθεί κυρίως από χρόνια κακοδιοίκηση, η οποία περιλαμβάνει ανορθολογικό σχεδιασμό, αλόγιστες σπατάλες στην αγορά και τη συντήρηση των οχημάτων, αναποτελεσματικότητα στην είσπραξη των κομίστρων, αλλά και τη μη τήρηση από την πολιτεία των υποχρεώσεων επιδότησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη συστηματικού δανεισμού τους από εμπορικές τράπεζες και την επιβάρυνση τους από τόκους δανείων. Μια μικρή μόνον επίπτωση έχει το μισθολογικό κόστος, σημαντικό τμήμα του οποίου συνδέεται με ρουσφετολογικές προσλήψεις και κυρίως τα έξοδα των διοικήσεων.

Οι όποιες αλλαγές που αποσκοπούν στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων δεν μπορούν να στρέφονται εναντίον των πολιτών, δεν μπορούν να εξυπηρετούν ιδιωτικές επιδιώξεις για σταδιακή εξαγορά από ιδιωτικές εταιρίες των ΜΜΜ μέσω της απαξίωσής τους, να λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας των επιβατών και τελικά να τα καθιστούν μη ανταγωνιστικά προς τα Ι.Χ.

Ζητάμε:

 • Τη συγχώνευση όλων των οργανισμών σε έναν για λόγους οικονομίας σε διοικητικά και λειτουργικά έξοδα, με σύγχρονη δραστική μείωση του κόστους των διευθυντικών στελεχών των διορισμένων διοικήσεων και πάταξη της διαφθοράς.
 • Την άμεση ανάκληση της αύξησης των εισιτηρίων και την μέριμνα για μη προνομιούχες ομάδες και την υποκατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων από αποτελεσματικότερη είσπραξη των κομίστρων.
 • Την επέκταση λεωφορειολωρίδων σε περισσότερες γραμμές – και την επόπτευσή τους.
 • Την ανάπτυξη των γραμμών με στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών – επιβατών.
 • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς:
  • Ταχύτητα μετακίνησης
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Μειωμένο κόστος μετακίνησης
 • Άρση απαγόρευσης μετακίνησης ποδηλάτων στο μετρό τις ώρες μη αιχμής

 Πολυκαλά Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος

Πλειώνης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος

Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ and tagged . Bookmark the permalink.