Θέσεις της «ΚΔ» για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Χολαργός, 1 Μαρτίου 2012.

Άποψη της Κοινωνίας Δημοτών

(Για το προτεινόμενο από τον ΟΡΣΑ Σχέδιο Γενικής Διάταξης και την προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή)

Η Παράταξη «Κοινωνία Δημοτών Παπάγου-Χολαργού» έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της για τη διάσωση και ανάπλαση της  περιοχής του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, τις εξής βασικές κατευθύνσεις:

  • ο εναπομένων αδόμητος χώρος που παρεμβάλλεται και συμπιέζεται ανάμεσα στις υπερτοπικές λεωφόρους Μεσογείων και Κατεχάκη, τα τείχη γιγάντιων μητροπολιτικών χρήσεων που αναπτύσσονται κατά το μήκος τους και των περιοχών κατοικίας του Παπάγου να διατηρηθεί αδόμητος και να διαμορφωθεί μόνο ως χώρος πρασίνου, με φυτεύσεις, υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, μονοπάτια πεζοπορίας, διαδρομές ποδηλάτου, υπαίθρια καθιστικά, στέγαστρα και στάσεις θέας για ημερήσια διαμονή στην ύπαιθρο,

  • να εξεταστεί ταυτόχρονα η δυνατότητα αλλαγής χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων, που ήδη υπάρχουν, σε χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής. Επίσης, στις περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί μητροπολιτικές χρήσεις (π.χ. Νοσοκομείο Σωτηρία, Υπ. Μεταφορών κλπ), να εξεταστεί η παραχώρηση τμημάτων από τις αδόμητες εκτάσεις τους ου δεν είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, ώστε να διευρυνθεί ο ελεύθερος χώρος του Πάρκου.

Μόλις πριν 5 ημέρες πληροφορηθήκαμε πως είχε αποσταλεί από τον Οργανισμό του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΟΡΣΑ) στον Δήμο μας , το προτεινόμενο Σχέδιο Γενικής Διάταξης του Μητροπολιτικού Πάρκου και η σχετική με αυτήν προκαταρτική Πολεοδομική Μελέτη. Μελετώντας τα, διαπιστώσαμε ότι το υλικό αυτό είχε αποσταλεί στον Δήμο μας πριν πάνω από ένα μήνα (συγκεκριμένα από 13/01/2011), όπως επίσης ότι είχε προηγηθεί συνάντηση της δημοτικής αρχής με τις υπηρεσίες του ΟΡΣΑ. Ζητάμε ενημέρωση για τις συζητήσεις και εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας για πολλοστή φορά γιατί η πληροφόρηση για τόσο σημαντικά θέματα μας δίδεται τόσο καθυστερημένα, δηλαδή, λίγο πριν τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Επαναλαμβάνουμε την απαίτησή μας, κύριε Δήμαρχε, να λειτουργείτε ως δημοτική αρχή όλων των δημοτών και όχι μόνο της παράταξής σας.

Στο λίγο λοιπόν χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, να μελετήσουμε το υλικό, καταγράψαμε τις εξής γενικές και ειδικές παρατηρήσεις μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνούμε με τους στόχους, τις κατευθύνσεις της μελέτης και τις αντίστοιχες προτάσεις, μια και κινούνται στο πνεύμα των στόχων της Παράταξής μας.

Σημειώνουμε, όμως, τα εξής:

1. Ο ΟΡΣΑ παραδέχεται ότι, στη σημερινή οικονομική συγκυρία (έλλειψη χρημάτων), δεν είναι εφικτή η υλοποίηση όλων των απαιτουμένων από την πρόταση έργων, με την ευθύνη ενός φορέα διαχείρισης, κάτι που μάλλον θα εγγυάτο αποτελέσματα. Αναγνωρίζει ότι, οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν όταν θεσμοθετηθεί η μελέτη θα είναι μόνον πολεοδομικές. Τα έργα, που θα υλοποιούν την μελέτη θα αποτελούν αντικείμενο , του κάθε επιμέρους φορέα (Δήμος Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου-Χολαργού κτλ), που συνεισφέρει γη στη Δημιουργία του Πάρκου. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι αυτοί οι φορείς θα έχουν και θα αποφασίσουν να διαθέσουν αντίστοιχους πόρους, για τα έργα αυτά.

2. Ο ΟΡΣΑ προτείνει –μεταβατικά- τον εαυτόν του ως φορέα διαχείρισης του Πάρκου . Γνώμη μας είναι ότι ο φορέας διαχείρισης θα ήταν αποτελεσματικός αν ήταν ένας νέος ανεξάρτητος φορέας (με καθοριστική συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής και των δήμων Αθήνας, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού) και όχι ο ΟΡΣΑ (και μέσω αυτού το ΥΠΕΚΑ). Η πρόταση για άσκηση ρόλου φορέα διαχείρισης από τον ίδιο τον ΟΡΣΑ θα δυσκολέψει την δημοτική αρχή να έχει τον έλεγχο της περιοχής της, αφού ένα τμήμα με σημαντικές δραστηριότητες εντάσσεται στο Πάρκο, δεδομένου ότι ο Δήμος μας δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΣΑ. Επιβάλλεται, κατά την γνώμη μας, η συνεργασία των δημοτικών αρχών Αθήνας, Ζωγράφου και Παπάγου –Χολαργού για κοινή δράση, στο θέμα αυτό. Την πρωτοβουλία, θα ήταν σκόπιμο, να την αναλάβει ο Δήμος μας. Απαιτείται επίσης συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

3. Ανησυχούμε για τον κίνδυνο να μην εφαρμοστεί η μελέτη, σε όλο της το εύρος και να εφαρμοστεί μόνον η πρόβλεψή της για επιτρεπόμενη (έστω μικρή) επέκταση της δόμησης, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει των στόχων της. Αν αυτό συνδυαστεί και με το γεγονός ότι οι άξονες Μεσογείων και Κατεχάκη, που περιβάλλουν τον δήμο μας, έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΡΣΑ ως δευτερεύοντες μητροπολιτικοί άξονες, ο κίνδυνος αυτός, γίνεται ακόμα μεγαλύτερος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ_ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. Το κτίριο Διοίκησης του ΑΟΟΑ («Καρτέλα» 33 της Πολεοδομικής Μελέτης), να παραχωρηθεί στον Δ. Παπάγου-Χολαργού και να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου (Διοίκηση / Κοινωφελή). Το έργο του ΑΟΟΑ στον Παπάγο έχει λήξει εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζονται υπηρεσίες του ΑΟΟΑ στο κτίριο αυτό.

2. Ο αριθμός και το μέγεθος των κτιρίων του στρατοπέδου Φακίνου (καρτέλα 34) είναι μεγάλα. Κατά συνέπεια πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίησή τους σε χρήσεις, που προτείνονται στο Πάρκο και απαιτούν νέα κτίρια (μετά την μετεγκατάσταση του στρατοπέδου). Απαιτείται επίσης μελέτη για την διατήρηση των αξιόλογων κτισμάτων και όχι όλων, χωρίς αιτιολογία.

3. Για το Κολυμβητήριο (καρτέλα 36), η γνώμη μας είναι ότι δεν απαιτούνται 2 κολυμβητήρια στον (τώρα ποια ενιαίο) Δήμο μας, δεδομένου ότι τα κολυμβητήρια απαιτούν μεγάλη επένδυση και συνεπάγονται επίσης μεγάλα λειτουργικά έξοδα. Ποιο συγκεκριμένα, συζητείται η δημιουργία κολυμβητηρίου στα σύνορα Χολαργού-Αγ. Παρασκευής. Κρίνουμε τη θέση αυτή πιο κατάλληλη. Άλλωστε πολύ κοντά στην προτεινόμενη θέση για κολυμβητήριο στην περιοχή Παπάγου, υπάρχει και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Δήμου της Αθήνας. Το ανοικτό στάδιο το θεωρούμε απαραίτητο.

4. Δεν συμφωνούμε με την ανέγερση ενός νέου κτιρίου δίπλα στο υπάρχον του Υπ. Μεταφορών (καρτέλα 51). Θα εξετάζαμε τη δυνατότητα να αν ανεγερθεί μόνο για την εγκατάσταση υπηρεσιών άλλων υπουργείων (επιτελικών), τα οποία στεγάζονται σε κτίρια νοικιασμένα (ύστερα βέβαια από την αναδιάρθρωση της Κεντρικής Διοίκησης ώστε να έχουν παραμείνει μόνο επιτελικές αρμοδιότητες).

5. Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για τη διάνοιξη της οδού Υγείας (καρτέλα 52). Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα πρόσβασης σε ορισμένες δραστηριότητες της περιοχής, όμως η διάνοιξη ενός δρόμου ενέχει κινδύνους δυσανάλογης κίνησης και στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων.

6. Για τα κτίρια του ΟΚΑΝΑ (καρτέλα 53), δεν έχουμε αντίρρηση για την χωροθέτησή τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά η ενσωμάτωσή τους μέσα στο σημερινό χώρο του Νοσοκομείου Σωτηρία (ακόμα και με περίφραξη (αποκλεισμό από το υπόλοιπο οικόπεδο) της έκτασης, που θα καταλαμβάνουν. Αυτό θα επιτρέψει ο χώρος του σημερινού ΟΚΑΝΑ να ενσωματωθεί εξ ολοκλήρου στο Πάρκο σαν κοινόχρηστος (αστικό τοπίο).

7. Για το Μεγάλο Πάρκο (καρτέλα …) και ειδικότερα για το Δημοτικό Αναψυκτήριο-Εστιατόριο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί νόμιμη η χρήση, που έχει η υφιστάμενη Πολεοδομική Άδειά του (δηλ. κλειστός χώρος, συγκεκριμένης επιφάνειας, και χρήση υπαίθριου χώρου μέχρι την τεχνητή λίμνη). Όλος ο υπόλοιπος χώρος να θεσμοθετηθεί ως αστικό πάρκο.

Τέλος, για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου, προτείνουμε, όπου προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης δόμησης, αυτή να αντισταθμίζεται με παραχώρηση στο Πάρκο ισοδύναμου (κατά τον συντελεστή δόμησης) τμήματος οικοπέδου, όμορου με το Πάρκο.

Στις ειδικές προτάσεις που περιγράφονται στις λοιπές καρτέλες και αφορούν τον Δήμο, δεν έχουμε αντιρρήσεις.

Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Θέσεις της «ΚΔ» για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

  1. Παράθεμα: Πρακτικά 2ης Συνάντησης της “ΚΔ” με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου | Κοινωνία Δημοτών Παπάγου-Χολαργού

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s