Πρακτικά Συνάντησης της «ΚΔ» με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΚΟΝΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΩΝΜΕΤΙΣΤΕΧΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΟΥΔΗΜΟΥ

της9Μαρτίου2012

ΑπότηνΚΔ:ΧριστίναΠολυκαλά,ΆνναΑναγνωστοπούλουΣάκηςΓαλιγάλης.

ΑπότιςΤεχνικέςΥπηρεσίεςτουΔήμου:ΑντιδήμαρχοςΔασκαλόπουλος,Χρ.Βασσάλου,λίγοηΒίκη,ΝίκοςΚουρέτας(ΣύμβουλοςτουΔημάρχου)καιΚώσταςΚουτάντιος(Μηχανολόγος)

 1. Ο Αντιδήμαρχος μας έδωσε το φάκελο της μελέτης της ανάπλασης της Βουτσινά και μας παραχώρησε μια αίθουσα με δυο γραφεία, όπου καθίσαμε, τον ανοίξαμε και περιεργαστήκαμε όλα τα έγγραφα (σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές) της μελέτης. Κατά διαστήματα πέρασαν και μας είδαν οι υπόλοιποι, που αναφέρονται πιο πάνω, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

 2. Η Βουτσινά είναι δρόμος παράλληλος της Μεσογείων και φέρεται σαν δρόμος με μεγάλη κίνηση. Η μελετηθείσα (το 2009, επί Νικολάου) ανάπλασή της προβλέπει επέμβαση όχι σε όλο το μήκος της, αλλά με επίκεντρο τη διασταύρωσή της με την Περικλέους, μέχρι τρις διασταυρώσεις της προς τον Παπάγο και άλλες τρις προς την πλευρά της Αγίας Παρασκευής. Έτσι η ανάπλαση της Βουτσινά θα αρχίζει από τη διασταύρωσή της με την Σαρανταπόρου και θα καταλήγει στη διασταύρωσή της (μετά την πλατεία Φανερωμένης) με την Μιλτιάδου. Δηλαδή θα καλύπτει το μήκος της Βουτσινά μεταξύ (3+1+3=) 7 διασταυρώσεων.

 3. Βασικό χαρακτηριστικό της Βουτσινά στο τμήμα της, όπου προβλέπεται να γίνει η ανάπλασή της είναι ότι το πλάτος της (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή) δεν είναι σταθερό. Κυμαίνεται από 8 μέχρι 12 μέτρα. Επί πλέον η αξονική της γραμμή δεν είναι ενιαία (δηλ. στην ίδια ευθεία) σε όλο το μήκος του δρόμου.

 4. Η βασική ιδέα της μελέτης είναι να επαναλάβει στη Βουτσινά ό τι ανάπλαση έκανε ο Δήμος στην κατάληξη της Υμηττού (μετά την Πλατεία Δημοκρατίας, μέχρι τη Μεσογείων), σε όλη την Περικλέους και πρόσφατα στη Φανερωμένης. Έτσι η Μελέτη, σε γενικές γραμμές, προβλέπει:

  1. Χάραξη ασφαλτοστρομένου δρόμου πλάτους 3,5 m, μιας κατευθύνσεως (μονόδρομος) σε ενιαίο άξονα.

  2. Θέσεις parking στις δυο πλευρές (όπου το πλάτος του δρόμου είναι 12 m) η μόνονστημια πλευρά (όπου το πλάτος του δρόμου είναι μόνον 8 m).

  3. Αναπόφευκτα τα πεζοδρόμια στενεύουν, σε μερικά σημεία μέχρι και 0,80 m (δυο πλάκες των 40 cm, η κάθε μια).

  4. Δημιουργία παρτεριών, όπου είναι εφικτό (π.χ. στις διαβάσεις πεζών, στις θέσεις των κάδων απορριμμάτων, στις εισόδους θέσεων parking μέσα σε ιδιοκτησίες κτλ).

 1. Η μελέτη έγινε από εξωτερικό μελετητικό γραφείο.

 2. Δεν συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα στην περιοχή του έργου.

 3. Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα άλλα θέματα:

  1. Το έργο της Αγίας Σκέπης:

   1. ξανα-σταμάτησε λόγω παρέμβασης του Δασαρχείου!!!

   2. Πρακτικά δεν είχαν ζητηθεί από τους οργανισμούς / εταιρίες πληροφορίες για τα υφιστάμενα δίκτυά τους

   3. Η ζημιά, που έγινε στο καλώδιο του ΟΤΕ θα ξεπερασθεί με πρόσθετη ανάθεση εργολαβίας σε κάποιον έμπειρο εργολάβο του ΟΤΕ να την αποκαταστήσει (με επιβάρυνση του Δήμου 18.000 Ευρώ, όχι του ΕΣΠΑ στο οποίο έχει υπαχθεί το έργο).

  2. Γενικά φαίνεται ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες δεν ακολουθούν κάποια συστηματική και αυστηρή διαδικασία αναζήτησης ενημερωμένων πληροφοριών από τις εταιρίες υποδομών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ) για τα δίκτυα που έχουν στο Δήμο και πολύ περισσότερο, σε περιοχές όπου μελετάται υλοποίηση τεχνικών έργων. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει πρακτικά σε όλους του Δήμους της χώρας.

  3. Για την εκπόνηση της τροποποίησης του ΓΠΣ Χολαργού, οι τεχνικές υπηρεσίες είχαν δώσει στο μελετητή το γεωγραφικό υπόβαθρο (λεπτομερή χάρτη) που είχε το Εθνικό Κτηματολόγιο για το Χολαργό.

  4. Για το ΓΠΣ Παπάγου οι Τεχνικές Υπηρεσίες έστειλαν στο Μελετητή γραπτές παρατηρήσεις για τη Β Φάση, που κατέθεσε και με απόφαση του Δημάρχου του επεστράφει. Ο Μελετητής απάντησε, αποδεχόμενος κάποιες και απορρίπτοντας κάποιες άλλες.

  5. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος των δυο ΓΠΣ, αποφασίσθηκε να γίνει νέα συνάντηση, αντιπροσώπων της Κοινωνίας Δημοτών και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012, στις 09:00.
Advertisements
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Πρακτικά Συνάντησης της «ΚΔ» με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

 1. Παράθεμα: Πρακτικά 2ης Συνάντησης της “ΚΔ” με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου | Κοινωνία Δημοτών Παπάγου-Χολαργού

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.