Απόψεις για το προτεινόμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παπάγου

Γενικές παρατηρήσεις

 • Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) μιας πόλης, μιας περιοχής είναι το εργαλείο, μέσω του οποίου οι κάτοικοι – δημότες, αποτυπώνουν τις μακροχρόνιες επιλογές τους για το είδος της πόλης που θέλουν να ζουν.
 • Είναι θετικό το ότι, μετά από μεγάλη καθυστέρηση και παλινωδίες,  επί τέλους κατατέθηκε η μελέτη της λεγόμενης Β1 Φάσης του ΓΠΣ της περιοχής του πρώην Δήμου Παπάγου (σήμερα Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου), που περιέχει τις προτάσεις του εξωτερικού μελετητή, που ανέλαβε την εκπόνησή του.
 • Εδώ και χρόνια, η Κοινωνία Δημοτών απαιτεί να εκπονηθεί και να θεσμοθετηθεί ΓΠΣ, μάλιστα με έντονα οραματικό χαρακτήρα. Η θεσμοθέτηση ΓΠΣ θα επιτρέψει να επιλέγουμε και να υλοποιούμε έργα του Δήμου, που να υλοποιούν τις προβλέψεις του ΓΠΣ, για τον επιθυμητό μακροχρόνιο χαρακτήρα της πόλης. Οι πόροι για τα έργα αυτά μπορεί να προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα (Κ.Π.Σ. 2007-2013, ΠΕΠ, Life, Habitat Agenda, κ.ά.), από τις κρατικές επιδοτήσεις του Δήμου, από τους λεγόμενους «ίδιους πόρους», αλλά και από ιδιωτικά κεφάλαια (συμβάσεις παραχώρησης).
  • Με αρκετούς από τους βασικούς στόχους της μελέτης συμφωνούμε. Όμως, ζητούσαμε και εξακολουθούμε να ζητάμε, σε «πείσμονα ώτα μη ακουόντων», συντονισμό για ενιαία θεώρηση του υπό εκπόνηση ΓΠΣ Παπάγου με το υπό τροποποίηση ΓΠΣ Χολαργού. Η Δημοτική Αρχή δεν ζήτησε ποτέ από τους δυο εξωτερικούς μελετητές των ΓΠΣ, δεν τους υποχρέωσε, δεν τους έδωσε κατευθυντήριες γραμμές να «μιλήσουν μεταξύ τους…». Προφανώς, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι Χολαργός και Παπάγος είναι εδώ και 2,5 χρόνια ένας ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος και ότι δεν πρόκειται να διασπασθούν σε δυο ανεξάρτητους Δήμους, όπως ήταν πριν την ενοποίηση. Το όραμα, λοιπόν, της Κοινωνίας Δημοτών, για ενιαία πόλη Παπάγου-Χολαργού, πεισματικά και πέρα από κάθε λογική,  αγνοείται.
  • Στο προτεινόμενο ΓΠΣ Παπάγου υπάρχουν τμήματα που ανήκουν και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΜΠΓ). Είναι, κατά την γνώμη μας, σκόπιμο άμεσα να υπάρξει συνεργασία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), για τις κοινές περιοχές, ώστε το προτεινόμενο ΓΠΣ και το υπό θεσμοθέτηση Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) για το ΜΠΓ, να είναι εναρμονισμένα.

Πως βλέπουμε την μελέτη του ΓΠΣ, σύμφωνα με το όραμά μας.

Το έχουμε καταγράψει στο προεκλογικό πρόγραμμά μας. Το λέμε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ), όταν τίθεται θέμα επιλογής κάποιου έργου π.χ. διευθέτησης κυκλοφορίας, ελεύθερου χώρου κλπ, για το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα (δηλαδή το πρόγραμμα επενδύσεων του Δήμου.

Θα θέλαμε ενιαίο ΓΠΣ (δηλαδή για όλο το Δήμο Παπάγου-Χολαργού κι ας έχει κάποιες αναγκαστικά διαφοροποιημένες προβλέψεις για τις δυο Δημοτικές Κοινότητες) να περιέχει κατευθύνσεις, ώστε οι κοινές διαδρομές των δυο γειτονικών, μέχρι πρότινος ανεξάρτητων δήμων, που εδώ και χρόνια έχουν στην πράξη κοινές λειτουργίες, να γίνουν πραγματικοί χώροι κοινωνικής συνάντησης και διασταύρωσης. Να μετατραπούν σε χώρους ζωής, σε ευχάριστους χώρους. Να αποτελούν ανάσες ξεκούρασης και ανάπαυλας, όπως είναι και ο χώρος του σπιτιού μας. Μέσα από μια ενιαία θεώρηση και ενιαίο σχεδιασμό του αστικού ιστού του νέου μεγάλου Δήμου Χολαργού – Παπάγου, να ανακόψουμε την πορεία υποβάθμισης και των δύο περιοχών. Μέσα από κατάλληλες πολεοδομικές παρεμβάσεις να συμβάλλουμε έτσι ώστε ο ενιαίος Δήμος να διαρθρώνεται στη βάση ενός ενιαίου δικτύου για τους δημότες και τις δημότισσες, που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο της αστικής περιοχής και θα εξασφαλίζει μια λειτουργική διασύνδεση / ενοποίηση όλων των χώρων πρασίνου, κοινωφελών λειτουργιών, λειτουργιών αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, αλλά και των κεντρικών λειτουργιών διοίκησης, υπηρεσιών και τοπικού εμπορίου. Το παραπάνω Ενιαίο Δίκτυο Κοινωνικής Ζωής και Συλλογικότητας των κατοίκων, να βασίζεται κυρίως σε ικανοποιητική δημοτική / αστική συγκοινωνία, στην πεζή κίνηση, στο ποδήλατο και πολύ λιγότερο στη χρήση του Ι.Χ. Αυτό το ενιαίο δίκτυο πρέπει παράλληλα να επεκτείνεται και στην περιαστική ζώνη του Δήμου, τόσο προς τον Υμηττό, όσο και προς το ΜΠΓ, με το χαρακτήρα κυρίως πνευμόνων πρασίνου, δασικής αναψυχής, φυσιολατρίας, άσκησης και περιπάτου.  Η βελτίωση του δημόσιου χώρου, η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης, η δημιουργία συστήματος ελεύθερων χώρων και δικτύου πεζοδρόμων, όπως επίσης η ανασυγκρότηση της γειτονιάς, μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερο πλαίσιο καθημερινής διαβίωσης. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στη μείωση των συναισθημάτων απομόνωσης και αποξένωσης και θα κάνει ευκολότερη την οικειοποίηση του χώρου.

Γνώμη μας είναι, ότι το ΓΠΣ θα έπρεπε να δίνει σαφείς κατευθύνσεις, ώστε, το ενιαίο δίκτυο να είναι εκείνο το πλέγμα που θα καλύπτει το μήκος και το πλάτος του ενιαίου Δήμου, με διάχυση στις γειτονιές του, σχεδιασμένο με τις βασικές αρχές της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Να επιτρέπει τον περίπατο των πεζών, τη μετακίνηση και βόλτα των ποδηλατιστών, την τοπική περιφερειακή ήπια κυκλοφορία, που εξυπηρετεί το δημότη και τη δημότισσα. Να βοηθά στην ανάπτυξη των σχέσεων, που οδηγεί στην κοινωνική συνοχή στον Δήμο. Να δώσει την μικρή ανάσα ζωής στους μοναχικούς, τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και τα άτομα που τους βοηθούν, έτσι ώστε να αισθάνονται ασφαλείς.

Η μελέτη όφειλε να επιλέξει, συγκεκριμένους άξονες που τέμνουν κάθετα προς τη Μεσογείων το Δήμο (ένας στον Παπάγο και ένας στον Χολαργό) και έναν ή δύο άξονες κάθετους στους προηγούμενους, για να αποτελέσουν το βασικό πυρήνα – ραχοκοκαλιά του ενιαίου δικτύου. Να ιεραρχήσει το οδικό δίκτυο με δημιουργία αυτοτέλειας στις γειτονιές, ώστε να προστατεύονται οι ζώνες κατοικίας από τη διαμπερή κυκλοφορία του Ι.Χ. και να μετριάσει τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, που σήμερα παρατηρούνται. Να δώσει τις κατευθύνσεις σχεδιασμού δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και ποδηλατοδρόμων, τα οποία θα καλύπτουν όλη την έκταση του αστικού ιστού του ενιαίου δήμου και θα διασυνδέουν τις περιοχές των τοπικών κέντρων, τα πάρκα και τα άλση, τις πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, μέχρι και την περιαστική ζώνη. Να δώσει κατευθύνσεις για την προστασία του δάσους του Υμηττού και την επέκτασή του με δενδροφυτεύσεις, καθώς και την προστασία της άγριας πανίδας. Πώς όμως θα γίνουν όλα αυτά όταν το προτεινόμενο ΓΠΣ αφορά την έκταση μόνον μιας εκ των δυο Κοινοτήτων του Δήμου και επί πλέον, η Δημοτική Αρχή αρνείται πεισματικά να συντονίσει τις εκπονούμενες μελέτες ΓΠΣ των δυο Κοινοτήτων της;

Γενικότερα, η μελέτη όφειλε να δώσει σαφείς πολεοδομικές κατευθύνσεις, για μία νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης στον ενιαίο Δήμο με στόχο τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλατών. Δυστυχώς, τίποτε από αυτά δεν περιέχονται στο προτεινόμενο για διαβούλευση ΓΠΣ Παπάγου.

Ειδικές παρατηρήσεις

Α. Για τον αναμενόμενο πληθυσμό το 2021:

Στο προτεινόμενο ΓΠΣ, οι Παραδοχές-Εκτιμήσεις Μελλοντικού Πληθυσμιακού Δυναμικού.(ΠΕΜΠΔ) βασίζονται στις παραδοχές ότι: α) κάθε σπίτι έχει κατά μέσον όρο 3 άτομα και ότι β) το πλήθος των σπιτιών το 2021 μπορεί να εκτιμηθεί με ευθεία προεκβολή στο μέλλον, του πλήθους των σπιτιών που κατέγραψαν οι απογραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2001 και το 2011. Σαν αποτέλεσμα αυτών των παραδοχών, η πρόταση εκτιμά αύξηση  του πληθυσμού για το 2021.

Εμείς αμφισβητούμε το ρεαλισμό και των δυο παραδοχών. Ειδικά για την εκτίμηση του πλήθους των σπιτιών το 2021, θεωρούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αγνοηθεί η επίσημη επέλευση της οικονομικής κρίσης το 2010. Δεν πιστεύουμε ότι είναι λογικό να περιμένουμε το πλήθος των σπιτιών στου Παπάγου να εξακολουθεί να μεταβάλλεται, μετά το 2010, δηλαδή μετά την κρίση, με τον ίδιο τρόπο που μεταβαλλόταν πριν την κρίση. Η άποψή μας αυτή υποστηρίζεται και από ένα πρόσφατο ερευνητικό έργο (του 2004), του ΕΜΠ, με τίτλο «Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αττική» που προβλέπει για το τον πρώην Δήμο Παπάγου  μείωση και όχι αύξηση του πληθυσμού, για το 2020! Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που έχει σαν επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας με αποτέλεσμα: α) την μετακίνηση πληθυσμού σε περιοχές με ακίνητα μικρότερης αντικειμενικής αξίας και β) την μετανάστευση νεαρών- και όχι μόνο- επιστημόνων προς εξεύρεση εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού, η εκτίμηση του ΕΜΠ φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική. Άλλα στοιχεία, π.χ μετρητές της ΔΕΗ, καταγραφή των ορόφων των κτηρίων που έκανε η Δημοτική Αστυνομία κτλ, θα μπορούσαν να οδηγούσαν σε ασφαλέστερες εκτιμήσεις του μελλοντικού πληθυσμού του Παπάγου.

Β. για την οργάνωση των χρήσεων γης:

 1. Για τις Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ.)

Συμφωνούμε με την ανάγκη επίλυσης του σοβαρού θέματος, με τη νομιμότητα των πολυκατοικιών του 20ου Οικιστικού Προγράμματος του ΑΟΟΑ. Φοβούμαστε όμως ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων, για το θέμα αυτό στο ΓΠΣ θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια νομικής και συνταγματικής συμμόρφωσης. Με την έννοια αυτή, έχουμε την αίσθηση ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΓΠΣ, στο θέμα αυτό, μπορεί να χαρακτηρισθούν ακόμα και «παραπλανητικές». Ίσως είναι πιο ρεαλιστικό να επιδιωχθεί αναθεώρηση είτε της δασικής νομοθεσίας.

Συμφωνούμε και με τα κριτήρια και με τις προτεινόμενες Πολεοδομικές Ενότητες. Συμφωνούμε, επίσης, και με τις  Περιοχές Ειδικής Προστασίας για Προστασίας και Ανάδειξη του Φυσικού, Πολιτισμικού και Αρχαιολογικού Περιβάλλοντος. Σημειώνουμε ότι  σχεδόν όλες αυτές οι περιοχές είναι ήδη θεσμοθετημένες, σαν τέτοιου είδους χώροι. Επισημαίνουμε ως ιδιαιτέρως σοβαρό ζήτημα  το γεγονός ότι στον ήδη υπάρχοντα αρχαιολογικό χώρο, στη θέση «Κορακοβούνι», προτείνεται «να εξαιρεθούν η προτεινόμενη προς ένταξη περιοχή IV καθώς και τα τμήματα των περιοχών V και VΙ, οι οποίες με τη σημερινή οριοθέτηση βρίσκονται εντός αυτής».  Αυτό ενδέχεται να αποτελεί μόνον ευχολόγιο και να κριθεί μη νόμιμο (επειδή ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως «αρχαιολογικός».

 2.      Για τις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ),

Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 2.1  Για το Στρατόπεδο Φακίνου

Σύμφωνα με το ΠΔ 187 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» (στο εξής «ΠΔ του ΜΠΓ») προβλέπεται η παραχώρηση έκτασης στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού μέχρι το 2015 και η προοπτική είναι, μετά την μετεγκατάσταση του στρατοπέδου, το σύνολο του χώρου να θεσμοθετηθεί ως «κοινόχρηστος χώρος – άλσος» και τα κτίρια που θα παραμείνουν να χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς. Γνώμη μας είναι ότι απαιτείται επίσης μελέτη για την διατήρηση μόνο των αξιόλογων κτισμάτων και όχι γενικά όλων.

2.2 Για το Χώρο βοηθητικών υπηρεσιών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης (χαμηλά στην Κύπρου, κάτω από το σημερινό γήπεδο ποδοσφαίρου).

Δεν συμφωνούμε με τη συνέχιση της λειτουργίας των βοηθητικών υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας, δηλαδή με τον προτεινόμενο στο ΓΠΣ χαρακτηρισμό του εν λόγω τμήματος ως χώρου «δημοτικών υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα». Το εν λόγω Ο.Τ. σύμφωνα με το ΠΔ του ΜΠΓ, περιλαμβάνεται στη Ζώνη Δ1 – Πυρήνας του Πάρκου, στην οποίαν επιτρέπονται μόνο: α) αθλητισμός – ανοιχτά γήπεδα και β) χώροι υπαίθριας αναψυχής δασικού τύπου. Το σήμερα υπό υιοθέτηση Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) του ΜΠΓ προτείνει,  μάλιστα, την κατασκευή εκεί μικρών περιπτέρων, 30τμ. το καθένα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου (αποδυτήρια, τουαλέτες), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ του ΜΠΓ  και με την επιφύλαξη της δασικής νομοθεσίας. Το ίδιο ΣΓΔ του ΜΠΓ, προτείνει κι εμείς συμφωνούμε απόλυτα, την άμεση μεταφορά του σημερινού άτυπου χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων σε άλλη θέση του ενιαίου δήμου Χολαργού – Παπάγου, π.χ σε ένα τμήμα του προβλεπόμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που είναι στο πρώην εργοστάσιο Alpha Beton, δηλαδή ανεβαίνοντας ψηλά στην Κατεχάκη, στη δεξιά πλευρά. Παράλληλα ζητάει, κι εμείς συμφωνούμε και με αυτό, την άμεση κατεδάφιση όσων κτηρίων και κατασκευών εξυπηρετούν τη σημερινή λειτουργία του χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων.

Δεν συμφωνούμε με τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ 168, που περιβάλλεται από τις οδούς Κύπρου, Υγείας, Ανωνύμου και Μεσογείων. Η επιχειρηματολογία ότι ένας χώρος στάθμευσης εκεί είναι αναγκαίος, δεν ευσταθεί, αφού πλέον ο σταθμός της Εθνικής Άμυνας δεν είναι τερματικός. Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόβλεψη του ΠΔ του ΜΠΓ «να απομακρυνθεί η χρήση του ΚΤΕΟ από τη λεωφόρο Μεσογείων και ο υπόγειος χώρος του να γίνει χώρος στάθμευσης που θα εξυπηρετεί το σταθμό Μετρό, ενώ ο υπέργειος να αποδοθεί σε κοινή χρήση του ενιαίου Δήμου, με κοινωφελείς λειτουργίες πολιτισμού και συναθροίσεων. Αντίστοιχα, να εντοπιστεί μετά από μελέτη κατάλληλος χώρος στάθμευσης που θα εξυπηρετεί το σταθμό Μετρό του Χολαργού».

Γ.  Για τις υποδομές:

Θεωρούμε τη μελέτη του προτεινόμενου ΓΠΣ ιδιαιτέρως ανεπαρκή στο θέμα αυτό. Βασικό συστατικό του ΓΠΣ, αποτελεί η μελέτη των υποδομών και ιδιαίτερα της κυκλοφορίας, για την οποία δεν υπάρχει καμιά αναφορά. Και ενώ υπάρχει ως βασικός στόχος της μελέτης ο περιορισμός, κατά το δυνατόν, της διαμπερούς κυκλοφορίας από και προς τους κυκλοφοριακούς άξονες μεγάλης κυκλοφοριακής σημασίας που περιβάλλουν τη Δημοτική Κοινότητα, αυτός δεν εξειδικεύεται.

Έχουμε παρέμβει, σαν δημοτική παράταξη, σε πολλές συνεδριάσεις του ΔΣ, με αφορμή προτεινόμενες κυκλοφοριακές σημειακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και μελέτες. Για πολλοστή φορά προτείνουμε να γίνει νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης στον ενιαίο Δήμο. Στις βασικές κατευθύνσεις αυτής έχουμε ήδη αναφερθεί.

 Δ. Για τις χρήσεις γης:

Η μελέτη του προτεινόμενου ΓΠΣ προβλέπει στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου, την «Αμιγή Κατοικία» με πολύ περιορισμένες χρήσεις, αφού εξαιρεί ακόμα και τα εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία).  Εξαίρεση αποτελούν, πλην των κοινωφελών και αθλητικών εγκαταστάσεων, τα παρακάτω:

–          Δύο συγκεκριμένα Ο.Τ. (Ο.Τ. 294 και 335α ), τα οποία η μελέτη χαρακτηρίζει με χρήση «Αμιγούς Κατοικίας, αλλά με προσθήκη στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

–          Τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται επί της οδού Αναστάσεως και μεταξύ των οδών:  Ιωάννου Τσιγάντε – Αρτέμιδος (Ο.Τ 189β, 188β, 188α, 188, 188μ, 188ν) και Ευτέρπης – Στρατάρχου Παπάγου (Ο.Τ. 182ζ, 182ε, 182δ, 182γ, 182β, 182α), τα οποία  γειτνιάζουν με οικόπεδα της περιοχής του Χολαργού. Γι αυτά προτείνει τη χρήση «Γενική Κατοικία», με την προσθήκη καταστημάτων  άμεσης εξυπηρέτησης των κατοίκων και παροχής προσωπικών υπηρεσιών γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών και κτιρίων ειδικής εκπαίδευση. Όλα αυτά επιτρέπονται μόνο στα ισόγεια των κτηρίων. Επισημαίνεται ότι και στην απέναντι πλευρά του Χολαργού υπάρχει η ίδια χρήση.

–          Το Τοπικό Κέντρο επί της Εθνικής Αμύνης. Προτείνεται η χρήση αυτή μόνο στα υφιστάμενα οικόπεδα τα οποία χωροθετούνται εκατέρωθεν της οδού Εθνικής Αμύνης και τμήματος της οδού Ιερολοχιτών, τα οποία έχουν πρόσωπο σ’ αυτές τις οδούς και τα οποία βρίσκονται εντός συγκεκριμένων 23 Ο.Τ.  Οι ειδικές χρήσεις που προτείνονται είναι αρκετά περιορισμένες από αυτές που παρέχει το διάταγμα χρήσεων γης. Δίνεται η δυνατότητα να προστίθενται στις χρήσεις που προτείνονται για την Γενική Κατοικία, η  «Διοίκηση», οι « Χώροι Συνάθροισης Κοινού» και τα συγκεκριμένα» Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης».

–          Τρία Ο.Τ., όπου προτείνεται η χρήση «Κεντρικές Λειτουργίες». Με τη χρήση αυτή, χαρακτηρίζονται τα Ο.Τ με αριθμούς:

α. 189 (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών & γραφεία Δ/νσης Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής), όπου προτείνονται ως ειδικές χρήσεις, τα Γραφεία, η Διοίκηση, οι Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικών Μεταφορών (Μόνο Αφετηρία λεωφορείων σε τμήμα του Ο.Τ.) και τα Γήπεδα Στάθμευσης.

β. 217, όπου προτείνονται Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, Γραφεία, Διοίκηση και Γήπεδα Στάθμευσης.

γ. τμήμα του Ο.Τ. 154 (χώρος κτιρίου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου).

Για αυτές τις χρήσεις γης η άποψή μας έχει ως εξής:

Δεν συμφωνούμε με την επιλογή της χωροθέτησης καταστημάτων καθημερινής εξυπηρέτησης στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, μόνο σε δύο συγκεκριμένα Ο.Τ. Πιστεύουμε ότι χρήσεις όπως ψιλικά, φαρμακεία και μικρά παντοπωλεία, πρέπει άνετα να εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση το σύνολο της περιοχής, δηλαδή να είναι σε απόσταση που «περπατιέται» από τους κατοίκους. Οι γενικές διατάξεις (με τις οποίες συμφωνούμε), μπορούν μόνον εν μέρει να λύσουν το πρόβλημα (στηρίζονται στην υφιστάμενη κατάσταση και υιοθετείται η επιλεκτική χωροθέτηση εκεί που υπάρχει). Κατά συνέπεια προτείνουμε να παραμείνουν στη χρήση «Αμιγής Κατοικία», τα καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης (παντοπωλεία, φαρμακεία, ψιλικά), ως ειδική χρήση.

 1. Δεν συμφωνούμε με την χρήση «Γενική Κατοικία» στην οδό Αναστάσεως και προτείνουμε τη χρήση «Αμιγής Κατοικία», με τις ειδικές χρήσεις που προσθέσαμε. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί αυτή η περιοχή άλλο, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες για την Αναστάσεως επιπλέον χρήσεις συμπεριλαμβάνονται στο τοπικό κέντρο της Εθνικής Αμύνης, που είναι παραδίπλα.
 2. Για το Τοπικό Κέντρο επί της Εθνικής Αμύνης, συμφωνούμε με την πρόταση του ΓΠΣ, με κύριο επιχείρημα ότι πρέπει κάπου να υπάρχει κάποιος χώρος όπου να επιτρέπονται οι χρήσεις «Διοίκηση», και «Χώροι Συνάθροισης Κοινού». Επιπλέον, μας ικανοποιεί η πρόβλεψη του  περιορισμού αυτών των χρήσεων με τη διατύπωση ότι «στα κτίρια όπου χωροθετούνται άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 50% της συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης».
 3. Για τις Κεντρικές Λειτουργίες και συγκεκριμένα ανά Ο.Τ:
 • Τμήμα Ο.Τ. 154 (κτήριο πρώην Δημαρχείου Παπάγου), συμφωνούμε με την πρόταση, εφόσον στην πραγματικότητα επιτρέπει τη χρήση του κτηρίου για υπηρεσίες του ενιαίου Δήμου.

Ο.Τ. 189. Πρόκειται για το Ο.Τ. εντός του οποίου βρίσκονται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), το ΚΤΕΟ, η Δ/νση Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής, η αφετηρία λεωφορείων, χώρος στάθμευσης και το Άλσος Οδυσσέα Ελύτη. Σύμφωνα με το ΠΔ του ΜΠΓ, το μεγαλύτερο τμήμα του Ο.Τ. ανήκει στη Περιφερειακή Ζώνη Πάρκου Γουδή, όπου είναι δυνατή η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ. Για το τμήμα αυτό, καθορίζεται ως χρήση η «Διοίκηση» και επιπλέον η διατήρηση της αφετηρίας των λεωφορείων. Όσον αφορά στο ΚΤΕΟ καθορίζεται η άμεση απομάκρυνσή του. Το Άλσος Οδυσσέα Ελύτη σύμφωνα με το εν λόγω ΠΔ του ΜΠΓ ανήκει στη Ζώνη Προστασίας του Πυρήνα του Πάρκου Γουδή και καθορίζεται η θεσμοθέτησή του ως κοινόχρηστο πράσινο. Συμφωνούμε με την πρόταση της μελέτης, προσθέτοντας, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, ότι μετά την απομάκρυνση του ΚΤΕΟ, ο υπόγειος χώρος του να γίνει χώρος στάθμευσης που θα εξυπηρετεί το σταθμό του Μετρό.

Ο.Τ. 217. (Αδόμητο οικόπεδο Πίνδου και Αργυροκάστρου) Η σημερινή χρήση του Ο.Τ. είναι «Χώρος για την ανέγερση κοινοτικού Καταστήματος και Καταστημάτων – Γραφείων – Κέντρου αναψυχής». Ορθά, σύμφωνα με την γνώμη μας, η μελέτη σημειώνει, ότι το Δημαρχείο του ενιαίου Δήμου στεγάζεται, τώρα, σε άλλο απόλυτα ικανοποιητικό κτίριο και δεν υπάρχει πλέον σχετική ανάγκη. Επίσης συμφωνούμε με την άποψη ότι, για τη χρήση αναψυχής, οι ανάγκες ήδη καλύπτονται.

Δεν έχουμε αντίρρηση να χωροθετηθούν εδώ το ΚΕΠ, καθώς το υφιστάμενο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, όπως επίσης και το Αστυνομικό Τμήμα. Δεν συμφωνούμε όμως με τη χρήση «Καταστήματα και Γραφεία». Το οικόπεδο είναι (5.624 / 400 =) υπέρ 10πλάσιο των συνηθισμένων οικοπέδων (των 400 m2) του Παπάγου. Αν μάλιστα, λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι τα καταστήματα σε σχέση με τα σπίτια προκαλούν πολύ μεγαλύτερη κίνηση ατόμων, συμπεραίνει ότι ο προτεινόμενος Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ) 0,50, θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη τοπική επιβάρυνση.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια πρόταση ήπιας αξιοποίησής του οικοπέδου. (π.χ. κάτι σαν Χώρος Πρασίνου (πάρκο), σε συνδυασμό με Παιδική Χαρά, μια Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (ΑΠΧ), ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κτλ). Με την πρόταση για χρήση «Διοίκηση» (Αστυνομία, ΚΕΠ) είμαστε σύμφωνοι.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει σίγουρα μια πυκνή και πλατιά φύτευση στις πλευρές της Πίνδου και Αργυροκάστρου και είσοδο από την τρίτη πλευρά του τριγωνικού σχήματος του ΟΤ. Η Παιδική Χαρά μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη να έχει και ένα μονώροφο ή έστω διώροφο κτίριο, της τάξεως των 150-200 m2 ο όροφος. Η ΑΠΧ μπορεί να είναι ένα παρόμοιο κτίριο (για χρήση π.χ. studio για πρόβες μουσικών συγκροτημάτων κτλ.).

Κύριος παράγοντας για ήπια αξιοποίηση αυτού του ΟΤ είναι το να προβλεφθεί Συντελεστής Κάλυψης (ΣΚ) της τάξεως του 0,10 και  ΣΔ της τάξεως του 0,20, μοιρασμένοι σε 2 ή 3 κτίρια. Δεν συμφωνούμε καθόλου με τον προτεινόμενο ΣΔ 0,50, δηλαδή κτήρια με συνολική δομημένη επιφάνεια μέχρι περίπου 2.800 m2. Αντιπροτείνουμε ΣΔ 0,20, δηλαδή συνολικά δομημένη επιφάνεια μέχρι περίπου 1.100 m2.

Ε. Για τους όρους δόμησης

Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση του ΓΠΣ για αυστηροποίηση των όρων δόμησης. «Προκειμένου να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της Δημοτικής Κοινότητας», το ΓΠΣ προτείνει τη μείωση του συντελεστή δόμησης από 1.00 σε 0,80. Σημειώνουμε ότι μια καταγραφή του πλήθους των ορόφων των σημερινών κτηρίων των οικοπέδων του Παπάγου, που διενεργήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία, έδειξε ότι ο αριθμός των μονώροφων και διώροφων κτιρίων προσεγγίζει το 50%. Αυτό σημαίνει ότι τα μισά οικόπεδα του Παπάγου «έχουν να χτίσουν κι άλλο». Επιπλέον προτείνεται περιορισμός του ύψους σε 11 μέτρα και επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης. Εμείς θεωρούμε, ότι το σημερινό επιτρεπόμενο ύψος (των 14 μέτρων)  συνέβαλε καθοριστικά στην υποβάθμιση της περιοχής.

Καλούμε ειδικά όσους διαφωνούν με την προτεινόμενη μείωση του ΣΔ να συνεκτιμήσουν για τη στάση τους αυτήν, έναν σοβαρότατο σχετικό παράγοντα, που προέκυψε πριν περίπου ένα χρόνο. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του ΄12 άλλαξε ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, ο οποίος εκτός των άλλων ορίζει το πώς υπολογίζεται ο ΣΔ ενός οικοπέδου. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ, Νόμος 4067, ΦΕΚ 79 / 9 Απριλίου ΄12) δίνει ένα σημαντικό «bonus», για τους οπαδούς της μεγάλης δόμησης. Συγκεκριμένα, σε αντιδιαστολή με τον προηγούμενο ΓΟΚ, δεν συνυπολογίζει στην υλοποιούμενη δόμηση τα κλιμακοστάσια, τα ασανσέρ, τους ημι-υπαίθριους χώρους, το κλείσιμο της μισής πιλοτής κτλ. Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού είναι η ουσιαστική προσαύξηση του μέχρι πρότινος ΣΔ κατά ένα ποσοστό ανάλογα της περιπτώσεως, τουλάχιστον 20%. Δηλ. ένας μέχρι πρότινος ΣΔ 1,00 με το σημερνό ΝΟΚ γίνεται ουσιαστικά τουλάχιστον 1,20! Έτσι, αν ο σημερινός ΣΔ 1,00 μειωθεί, κατά την πρόταση, στο 0,80, λόγω της, εν τω μεταξύ  θέσπισης του ΝΟΚ, στην ουσία θα  ισοδυναμεί με τουλάχιστον (0,80 Χ 1,20=) 0,96, δηλαδή πρακτικά με όσο ίσχυε πριν!  Ας μη μας διαφεύγει ότι μεγάλος επιτρεπόμενος ΣΔ σημαίνει, πιο πυκνή δόμηση και συνεπώς μακροχρόνια υποβάθμιση της περιοχής.

Σε ό τι αφορά τα προτεινόμενα κοινωφελή κτήρια συμφωνούμε. Ειδικά όμως για το κολυμβητήριο, που η μελέτη το χωροθετεί στο υφιστάμενο αθλητικό κέντρο, η γνώμη μας είναι ότι δεν απαιτούνται 2 κολυμβητήρια στον ενιαίο Δήμο μας, δεδομένου ότι τα κολυμβητήρια απαιτούν μεγάλη επένδυση και συνεπάγονται επίσης μεγάλα λειτουργικά έξοδα. Μια και ξέρουμε ότι συζητείται η δημιουργία κολυμβητηρίου στα σύνορα Χολαργού-Αγ. Παρασκευής, κρίνουμε τη θέση αυτή πιο κατάλληλη. Άλλωστε, πολύ κοντά στην προτεινόμενη θέση για κολυμβητήριο στην περιοχή Παπάγου, υπάρχει και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Δήμου της Αθήνας. Το σημερινό ανοικτό στάδιο, στη θέση του οποίου προτείνεται η κατασκευή κολυμβητηρίου το θεωρούμε απαραίτητο. Φυσικά εννοούμε αναβαθμισμένο το σημερινό ανοιχτό στάδιο και όχι στη σημερινή εγκαταλειμμένη κατάστασή του…

Τέλος οι γενικές διατάξεις μας βρίσκουν σύμφωνους, δηλαδή

–            Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του προτεινόμενου ΓΠΣ αλλά υφίστανται νόμιμα (με βάση την οικοδομική άδεια) διατηρούνται. Σε περίπτωση κατεδάφισης, η νέα χρήση πρέπει να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες από το ΓΠΣ.

–            Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του προτεινόμενου ΓΠΣ  διατηρούνται για μια δεκαετία και απομακρύνονται μετά από απόφαση του ΔΣ. Μετά την παύση / απομάκρυνση λειτουργίας της ασύμβατης χρήσης – δραστηριότητας επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του ΓΠΣ με νέα χρήση συμβατή με τις επιτρεπόμενες.

–            Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν νομίμως με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι τη δημοσίευση του ΓΠΣ, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 Στα καταγραφόμενα έργα / μελέτες θα πρέπει να προστεθούν:

–             Κυκλοφοριακή μελέτη, που είναι εντελώς αναγκαία

–            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

–            Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

–            Μελέτη συντονισμού των δύο ΓΠΣ Παπάγου και Χολαργού

Τέλος η Κοινωνία Δημοτών, χαιρετίζει την για πρώτη φορά υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης από το Δήμο μας. Σημειώνουμε όμως ότι:

 • Αυτή ξεκίνησε κατακαλόκαιρο και δόθηκε  προθεσμία μόνο δυο μηνών, για την υποβολή απόψεων.
 • Χαιρετίζουμε, επίσης, την παράταση που μόλις τώρα δόθηκε, για μέχρι 1ης Νοεμβρίου.
 • Δεν βοηθάει όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση, η αδυναμία ανάγνωσης των σχολίων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Όσον αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, θεωρούμε ότι η πρόσκληση για συζήτηση του θέματος αυτού στις 10 η ώρα το πρωί, δηλώνει την απαξίωση της Επιτροπής και του θέματος, από την πλευρά του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Δασκαλόπουλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και Αρχιτέκτονες μηχανικοί, με γραφεία και αρκετή επαγγελματική δραστηριότητα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού αγνοούν, μέχρι και σήμερα την ύπαρξη του προταθέντος ΓΠΣ και την υπό εξέλιξη διαβούλευση.

Κατά συνέπεια χρειάζεται μια πιο εκτεταμένη και στοχευμένη διαβούλευση:

–            Με συγκεντρώσεις ενημέρωσης και διαλόγου ανά Πολεοδομική Ενότητα

–            Με συζήτηση με όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα όρια του Δήμου

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Κοινωνίας Δημοτών: Άννα Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Βλαβιανός, Σάκης Γαλιγάλης, Πέννυ Ζαμπέλη-Γαρύφαλλου, Βάντα Λαλιώτου, Γιάννης Μπασιάκος, Χριστίνα Πολυκαλά.

 

Advertisements
This entry was posted in Επ Ποιότητας Ζωής, ΘΕΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s