ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Σήμερα που οι πολίτες υποφέρουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, είναι μεγάλη η ανάγκη να υποστηριχθούν μέσα από υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Χωρίς επαρκείς υπηρεσίες τα κοινωνικά προβλήματα επιδεινώνονται με αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία, την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια.

Οι οικογένειες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι εξαρτημένοι, αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου προβλήματα. Ολα όμως συνδέονται με τη μείωση του εισοδήματος, με την ανεργία, τη φτώχεια, τη βίαιη αλλαγή του τρόπου ζωής τους και την επικράτηση συναισθημάτων ανασφάλειας, αβεβαιότητας και φόβου για το αύριο.

Οι υπηρεσίες, τις περισσότερες φορές υποστελεχωμένες, καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους, κυρίως, λόγω της διαρκούς μείωσης της χρηματοδότησης και των πολιτικών συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων (ΚΑΠΗ , τα ειδικά σχολεία, κ.λπ) είναι σημαντικές αλλά χρειάζεται να ξαναβρούν το νόημα τους, να επαναπροσδιορίσουν την λειτουργία τους και να διασυνδεθούν μεταξύ τους ώστε να αξιοποιήσουν την εμπειρία την επιστημονική γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, εκπαίδευσης και δημιουργίας νέων προτάσεων για την υποστήριξη των πολιτών.

Οι νέες ανάγκες συνδέονται άμεσα με τα σύγχρονα προβλήματα. Η προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων με αντιλήψεις που ενισχύουν το συνεκτικό ιστό δίνουν λύσεις και υποστηρίζουν τους πολίτες.

‘H Κοινωνία των Δημοτών’ έχει σκοπό να διαμορφώσει ένα σημαντικό υποστηρικτικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με την ενεργοποίηση μηχανισμών και δομών που δρουν στο δήμο μας.

Βασικός στόχος η βελτίωση του επιπέδου ζωής και της υγείας των δημοτών μέσα από δύο δρόμους:

Την ενίσχυση, διασύνδεση και αξιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Την δημιουργία νέων δομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα ανέργων και ανασφάλιστων πολιτών.

Για την υλοποίηση αυτού του υποστηρικτικού δικτύου θα αξιοποιηθούν δομές και δημοτικοί πόροι –ανθρώπινο δυναμικό υλικοτεχνική υποδομή και περιουσία- και θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προτάσεις της ‘Κοινωνίας των Δημοτών’ περιλαμβάνουν:  

1.   Δημιουργία δημοτικού πολυιατρείου με απευθείας σύμβαση με τον ΕΟΠΥ για την συνταγογράφηση φαρμάκων.

2. Κοινωνικό φαρμακείο για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας και για τους πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Το φαρμακείο θα λειτουργεί με εθελοντές φαρμακοποιούς και με φάρμακα προσφορά των συμπολιτών μας, και των επαγγελματιών φαρμακοποιών.

3.   Μονάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο για όλους τους πολίτες. H μονάδα θα επιτελεί διαγνωστικό και συμβουλευτικό έργο με στόχο τη πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών. Θα συνεργάζεται με δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα διασυνδέεται με άλλες δομές του δήμου και θα διοργανώνει ομιλίες και ημερίδες. Θα λειτουργεί με εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

4.   Δημιουργία και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης, όπως:

Α. Εκπαίδευση – επιμόρφωση ενηλίκων και επαγγελματικό προσανατολισμό για         άνεργους άτομα με ειδικά προβλήματα και νέους.

Β. Κινητοποίηση τοπικών φορέων για δημιουργία θέσεων εργασίας

Γ. Υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας για άνεργους, γυναίκες και νέους

Δ.   Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανειδίκευτους ανέργους

5. Ενίσχυση και ανάπτυξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για υπερήλικες και άτομα με αναπηρίες.

6.   Δημιουργία νέων και βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχόντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

  1. Δημιουργία σχολών γονέων με εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οι σχολές γονέων θα υλοποιούν κύκλους σεμιναρίων με θεματικές ενότητες που θα αφορούν βασικά θέματα για την ανατροφή των παιδιών και την υποστήριξη της οικογένειας και θα εστιάζουν στις σημερινές συνθήκες.

8.   Δημιουργία εναλλακτικών χώρων ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες με έμφαση στους νέους

Όπως δημιουργία εναλλακτικού καφενείου με επιτραπέζια παιχνίδια

Οι προτάσεις της ‘Κοινωνίας των Δημοτών’ απαιτούν μια νέου τύπου οργάνωση με κύρια χαρακτηριστικά τη διασύνδεση και τη συμπληρωματικότητα των δομών καθώς και την ευελιξία και την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες. Πρόκειται να διαμορφωθεί πλαίσιο για να υποστηρίξει αυτή την νέου τύπου οργάνωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας το οποίο θα υποστηρίζεται άμεσα από τη δημοτική αρχή.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στο δήμο και πρόκειται να εμπλακούν στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα αυτών των δομών.

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε διακρατικές συνεργασίες που αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καινοτόμων προσεγγίσεων είναι αποφασιστικής σημασίας.

Δίπλα στους εργαζόμενους θα εκπαιδευτούν για να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις υπηρεσίες, ομάδες εθελοντών. Η συνεργασία των εθελοντών με την κάθε υπηρεσία θα διασφαλίζεται με ένα πλαίσιο εθελοντικής εργασίας.

Οι προτάσεις αυτές της ‘Κοινωνίας των Δημοτών’ διαπνέονται από μία νέα αντίληψη για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπου οι παροπλισμένοι υπερήλικες που απλά πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ να περάσουν την ώρα τους, οι νεολαίοι που χάνονται «ακίνητοι» στις πλατείες, τα μικρά παιδιά για τα οποία η γονική επιμέλεια είναι πολυτέλεια καθώς οι γονείς τους εργάζονται όλη μέρα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι περιθωριοποιημένα και κλεισμένα στα σπίτια τους, οι νέοι επιστήμονες που δεν έχουν δουλειά, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι με δύσκολες συνθήκες θα έχουν ένα πλαίσιο για να προσφέρουν και να πάρουν. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας αρκεί να νοιώσει ότι είναι σημαντικός και ότι η πολιτεία, ο δήμος, η κοινότητα τον σέβεται και του δίνει το πλαίσιο να σχετιστεί και να προσφέρει.

Τότε τα ΚΑΠΗ θα μετατραπούν σε χώρους εργαστηρίων εκμάθησης μαγειρικής, πλεκτού, ραψίματος, χειροτεχνίας, εκπαίδευσης, αλληλοδιδακτικής για όλους τους πολίτες του δήμου μας με δασκάλους τους ‘υπερήλικες’, που συμπυκνώνουν εμπειρία και γνώση περισσότερο από κάθε άλλον.

Τότε είναι που οι βιβλιοθήκες θα αποκτήσουν ζωή και θα γίνουν κυψέλες πολιτισμού.

Τότε είναι που ο κάθε πολίτης με συμπαραστάτη το δήμο θα μπορεί να συμμετέχει και να προσφέρει σε μια κοινωνία που έχει την ανάγκη του. Σε μία κοινωνία που μπορεί να χαίρεται.

Advertisements
This entry was posted in ΑΡΘΡΑ, ΘΕΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s