Απαντήσεις Κοινωνίας Δημοτών στο ερωτηματολόγιο των Ποδηλατών Παπάγου-Χολαργού

Ποδηλάτες Παπάγου-Χολαργού

Blog: podilates-px.blogspot.gr

Email: podilates.px@gmail.com

FB: Ποδηλάτες ΠΧ

30 Απριλίου 2014

Ποδηλάτες Παπάγου Χολαργού

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

1. Αναγνωρίζετε τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης για τον ποδηλάτη, για τον δήμο και για το κοινωνικό σύνολο και πως σκοπεύετε να το εντάξετε στην καθημερινότητα του δημότη;

Στην «Κοινωνία Δημοτών Παπάγου-Χολαργού» ιεραρχούμε πολύ ψηλά ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της Οικολογικής Δημοκρατίας. Σε αυτή τη συγκυρία, της κρίσης που βιώνεται ως πολύπλευρη (οικονομική, πολιτική, οικολογική, πολιτιστική) απαιτούνται ριζοσπαστικές δράσεις. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη επικράτησης ενός νέου ηθικού κώδικα μετακινήσεων που θα διαπνέεται από τις αξίες του αντι-καταναλωτισμού, της αλληλέγγυας οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Προφανώς λοιπόν οι ήπιες μορφές μετακίνησης αποτελούν σημαντική αιχμή του προγράμματός μας.

2. Ποιες υποδομές σκοπεύετε να δημιουργήσετε για την ασφαλέστερη χρήση του μέσου αυτού στον δήμο μας;

Παρ’ ότι το νομοθετικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» αφαιρεί πόρους ενώ προσθέτει αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κοινωνία Δημοτών θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για το σχεδιασμό και χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. Θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων στα σχολεία (μέσα από την «ευέλικτη ζώνη» στα Δημοτικά και τα projects στα Γυμνάσια-Λύκεια), που θα στοχεύουν στην μελέτη και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

3. Τι δράσεις θα πραγματοποιούσατε στην ετήσια Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου ώστε να ευαισθητοποιήσετε τους δημότες στη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης στο δήμο μας (ΜΜΜ, περπάτημα, ποδήλατο);

Η «ΚΔ» δεσμεύεται ότι, είτε από τη θέση της δημοτικής αρχής, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης θα διεκδικήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και σειρά δράσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα – και όχι μόνον κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κινητικότητας – με στόχο την εμπέδωση της χρήσης του ποδηλάτου. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι:προγράμματα ευαισθητοποίησης των οδηγών των μεταφορικών μέσων (αυτοκινητιστών, οδηγών λεωφορείων, οδηγών αυτοκινήτων, οδηγών μοτοσυκλετών, και ποδηλάτων). Θεσμοθέτηση ημερών αποκλειστικής μετακίνησης με μη ενεργοβόρα μεταφορικά μέσα ή και με αποκλειστική χρήση του ποδηλάτου για προώθηση της χρήσης του. Καθιέρωση ποδηλάτων ως έπαθλα σε σχολικούς αγώνες. Επίσης μπορούμε να θεσμοθετήσουμε τη βδομάδα αυτή πρόγραμμα «μετακινούμαι παρέα» με στόχο τη μείωση της «ατομικής μετακίνησης» και την αλληλογνωριμία (συμπολίτες κανονίζουν και μετακινούνται με ένα αυτοκίνητο). Ακόμα μπορούμε να θεσμοθετήσουμε «περιπατητικούς ομίλους», όπου οργανώνονται ομάδες περιπάτου και κατ’ επιλογή παράλληλης συζήτησης με συμπεφωνημένη θεματολογία (πρόγραμμα « Περπατώ και συζητώ»).

4. Σκοπεύετε να μειώσετε τη χρήση του Ι.Χ. στο δήμο μας με την παράλληλη αύξηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης για τον δημότη, και με ποιο τρόπο;

Θα ενισχύσουμε τη Δημοτική συγκοινωνία και – σε συνεργασία με τον ΟΣΥ (λεωφορεία) και την ΣΤΑΣΥ (ΜΕΤΡΟ) – θα επιδιώξουμε τη βελτίωση των δρομολογίων με την πύκνωση της συχνότητάς τους. Με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων (με προτεραιότητα τους «σχολικούς ποδηλατόδρομους» σε κύριες αρτηρίες που οδηγούν στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας για τους μαθητές και τις μαθήτριες) και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και τη στοχευμένη διεύρυνση πεζοδρομίων θα ενθαρρύνουμε τη χρήση ποδηλάτων και το περπάτημα. Θα εξετάσουμε τις δυνατότητες ένταξης σε πρόγραμμα ενοικιαζόμενων δημοτικών ποδηλάτων που σταθμεύουν στις στάσεις μετρό και λεωφορείων.

5. Κρίνετε απαραίτητη την ύπαρξη ενός Υπευθύνου για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην δημοτική σύνθεση, στα πρότυπα σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων; Θα προχωρήσετε στον ορισμό αντιδημάρχου με την αρμοδιότητα αυτή;

Η ύπαρξη σχετικού αντιδημάρχου αποτελεί μια προσέγγιση. Όπως έχουμε αναπτύξει και στο πρόγραμμά μας, οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων θα διαχωριστούν από αυτές των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) και έτσι είναι εφικτό να αναλάβει αντιδήμαρχος αυτό το καθήκον. Θα ήταν όμως χρήσιμο να θεσμοθετήσουμε επίσης Επιτροπή Κοινωνικού Δημοτικού Ελέγχου των βημάτων της δημοτικής αρχής που θα εξασφαλίζει ότι αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Επιτροπή θα πρέπει να πλαισιωθεί από μαζικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών όπως οι Ποδηλάτες, αθλητικοί φορείς, περιβαλλοντικό παρατηρητήριο κλπ.

6. Συμφωνείτε σε μια αλλαγή του τρόπου ανακατασκευής των πεζοδρομίων ώστε να δοθεί στον δημότη ο πραγματικός χώρος που είναι απαραίτητος για να κινηθεί με ασφάλεια και άνεση (Α.Μ.Ε.Α. , γονείς με παιδιά, ηλικιωμένοι, κ.ά.);

Τα πεζοδρόμια είναι στενά και σε κακή κατάσταση. Το εύρος τους δεν επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις να περάσει αναπηρικό αμαξίδιο ή ένα παιδικό καρότσι, ιδιαίτερα όταν είναι δένδρα φυτεμένα στη μέση του πεζοδρομίου. Η Κοινωνία Δημοτών θα προτείνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει κανονισμό κατασκευής που θα υιοθετεί τις προδιαγραφές της ΥΑ 52907 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009), (που αρχικά επιβάλλουν: ελάχιστο πλάτος διάβασης πεζών, χωρίς κανένα εμπόδιο για τους πεζούς, 1,50 μέτρο – οποιαδήποτε άλλα όπως κολώνες, δέντρα, σήματα, τοποθετούνται εκτός του 1,50μ – και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2,20 μέτρα), και θα μεταφέρει σταδιακά τα δένδρα στην παρόδια πλευρά, ώστε και τα πεζοδρόμια να γίνουν βατά και τα δένδρα να αποτελούν φυσικά εμπόδια στη στάθμευση επί του πεζοδρομίου. Με αυτό τον τρόπο οι ανακατασκευές των πεζοδρομίων δεν θα είναι απλές διορθώσεις κατεστραμμένων πλακών, αλλά ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της χρήσης τους από τους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή τους πεζούς.

7. Έχετε κάποιο σχέδιο δημιουργίας ενός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών; Παραθέστε μας τις οδούς που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ποδηλατικές λωρίδες ή διαδρομές συνύπαρξης ποδηλάτου με Ι.Χ;

Καθώς θεωρούμε ότι κάθε έργο πρέπει να σχεδιάζεται με στήριξη σε ουσιαστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες, θα ήταν ανακόλουθο να διατυπώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση, όταν δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για τον ενιαίο Δήμο. Η ΚΔ θα φροντίσει να εκπονηθεί η σχετική μελέτη άμεσα (τον πρώτο χρόνο της νέας Δημοτικής Αρχής), δίνοντας ρητές οδηγίες στους μελετητές για την προτεραιότητα της χρήσης του ποδηλάτου στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση των δύο δημοτικών μας κοινοτήτων ΚΑΙ μέσα από ένα σχέδιο πεζοδρόμων/ποδηλατοδρόμων/δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που θα διαπερνά οριζόντια και κάθετα την πόλη μας. Ως γενική αρχή μπορούμε να πούμε ότι δρόμοι με επαρκές εύρος (π.χ. Περικλέους, 25ης Μαρτίου, Κύπρου, Νευροκοπίου) μπορούν να ανασχεδιαστούν, ώστε να υπάρχει ποδηλατόδρομος. Βασικός στόχος του δικτύου θα πρέπει να είναι η σύνδεση των σχολείων, των χώρων άθλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, και των κέντρων διοίκησης μεταξύ τους, αλλά και του Δήμου μας με τους γύρω Δήμους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ΤΕΛΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

[1] «Τι είναι λοιπόν η βιώσιμη κινητικότητα; Όταν κινούμαστε με τρόπο που να μη βλάπτουμε την ψυχική και σωματική-υγεία μας και το περιβάλλον, σεβόμενοι τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου για μετακίνηση και εξασφαλίζοντας ότι τις ίδιες συνθήκες, τουλάχιστον, θα απολαμβάνουν και οι μελλοντικές γενιές.

 

This entry was posted in ΘΕΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s