Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Προγραμματισμός Εργασιών

Παπάγος-Χολαργός, 24 Ιανουαρίου 2011

Θέμα: Προγραμματισμός εργασιών

Εισηγούμαι την ανάγκη διαμόρφωσης Προγράμματος Δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι:

· Η ενοποίηση των δύο τ. Δήμων σε ένα ενιαίο Δήμο προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδιασμού της πόλης μας στο πλαίσιο κατάρτισης – θεσμοθέτησης, αφενός της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. του τ. Δήμου Χολαργού και της ανάλογης προσαρμογής του ρυμοτομικού του σχεδίου και αφετέρου του νέου Γ.Π.Σ. του τ. Δήμου Παπάγου. Ο γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός του ενιαίου Δήμου πρέπει να αποτελέσει βασικό πλαίσιο ρυθμίσεων του χώρου στην περιοχή μας.
· Συμπληρωματικά, διότι μέρος του ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού αποτελεί και η ρύθμιση της εκτός σχεδίου περιοχής, δηλ. το Σχέδιο Π.Δ. για τον Υμηττό και το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.
· Υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης της επιτροπής για το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων που άπτονται του αντικειμένου της, έτσι ώστε να τεθούν προτεραιότητες και να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα στη βάση ιεραρχήσεων, που να λαμβάνει προφανώς υπόψη τις υποχρεώσεις του Δήμου που τίθενται θεσμικά από άλλους φορείς, παράλληλα όμως να αποφευχθεί η πυροσβεστική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν του Δήμο.

Επιπλέον, είναι προφανές ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ζητήματα προς επίλυση με βάση τις ανάγκες της περιοχής μας, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τους δημότες και τα προβλήματα που κάθε φορά προκύπτουν.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι

· Να προσδιοριστεί ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία θα ενημερωθούμε από τις υπηρεσίες, με παρουσία και των αρμοδίων μελετητών, για την πρόοδο της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Χολαργού, της αναθεώρησης του ρυμοτομικού του σχεδίου, καθώς και της κατάρτισης του νέου Γ.Π.Σ. Παπάγου. Είναι προφανής η ανάγκη συντονισμού των σχεδίων στο πλαίσιο των αναγκών του ενιαίου Δήμου.
· Να προσδιοριστεί ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία θα ενημερωθούμε από τις υπηρεσίες, ή και από στελέχη του Οργανισμού Αθήνας, για την πρόοδο της τροποποίησης του Π.Δ. Υμηττού και ειδικότερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Άμεσο ζήτημα επίσης αποτελεί η αναλυτική ενημέρωσή μας για τα ζητήματα των δύο Κολυμβητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για τα οποία επείγει να τοποθετηθούμε.
· Να προσδιοριστεί ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία θα έλθει ένας πλήρης κατάλογος των εκκρεμών ζητημάτων που άπτονται του αντικειμένου της, με μια συνοπτική περιγραφή του κάθε ζητήματος, προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες.

Για την «Κοινωνία Δημοτών»
Χριστίνα Πολυκαλά
Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού
Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Advertisements
This entry was posted in ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Επ Ποιότητας Ζωής, ΘΕΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.